شرکت کاوه خرم جهان صنعت جهان اصفهان

تخصص های شرکت کاوه خرم جهان صنعت جهان اصفهان بازکردن گاوصندوق,تعمیر گاوصندوق,جابجایی گاوصندوق


شرکت کاوه خرم جهان صنعت جهان اصفهان
شرکت کاوه خرم جهان صنعت جهان اصفهان
عضویت:1399/10/23

شرکت کاوه خرم جهان صنعت جهان اصفهان


تخصص ها:

بازکردن گاوصندوق,تعمیر گاوصندوق,جابجایی گاوصندوق


محل شرکت:

اصفهان - اصفهان


مدیریت:

کاوه خرم


وضعیت سکونت:

در ایران


تلفن تماس:
09196337506

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  درباره شرکت کاوه خرم جهان صنعت جهان اصفهان


گروه های تخصص :
  • تعمیرات در منزل
  • تعمیرات در محل
  • تعميرات تخصصی
  • تعمیرات فوریتخصص هایی که شرکت کاوه خرم جهان صنعت جهان اصفهان ارائه می دهد:
  • بازکردن گاوصندوق
  • تعمیر گاوصندوق
  • جابجایی گاوصندوقسوابق،رزومه،افتخارات،ساعات کار شرکت کاوه خرم جهان صنعت جهان اصفهان:
گاه برای مرداخت وجه کمتر یا به دلیل عجله کار جابجایی گاوصندوق راکه اهمیت بالایی دارد یه افراد ناشناس و بیتجربه میسپرید که سبب آسیب با آسانسور یا پله ها یا کف ساختمان یاحتی آسیب به گاوصندوق شما میشود. چاره کار کمی صبر وسپردن آن به افراد مطمئن و مجرب که با بانکهای اصفهان وشرکتهای معتبری چون کاوه خرم جهان صنعت جهان اصفهان و .میباشد. کارما ضمانتی و باتعرفه شرکتی میباشد. ۰۹۱۳۹۱۲۱۸۸۳ ۰۹۱۹۶۳۳۷۵۰۶ملکی