ارسال پیام برای نت تعمیر

 

  لطفا به منظور سوال و پرسش هایی همانند نحوه استفاده از سایت،شروع کار با سامانه، مشکل در استفاده از سایت و غیره از این فرم پیام خود را ارسال فرمایید.اکثر پرسش های شروع کار کاربران را می توانید در بخش پرسش های متداول کاربران مشاهده نمایید.

 سوالات متداول کاربران


  ایمیل: info(at)nettamir.ir